Site Haritası Deutschland
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. ANASAYFA
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. HAKKIMIZDA
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. ÜRÜNLER
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. HÝZMETLERÝMÝZ
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. HABERLER
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. SIKÇA SORULAN SORULAR
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. ÝLETÝÞÝM
  BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. HABERLER
 
 
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ. BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP
BEKAP
BEKAP

BEKAP
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
BEKAP METAL Ýnþ. San. ve Ticaret A.Þ.
HABERLER
Baþa Dön    

BEKAP TÜRKÝYE'DE BÝR ÝLKÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝ

Bir tonluk süper Jumbo çelik ambalaj çemberi üretimini gerçekleþtirdik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-16 NISAN 2010'DA TUBE & WIRE - DUSSELDORF FUARINDAYDIK

Dünyanýn en önemli boru ve tel üreticilerini bir araya getiren Tube&Wire Fuarýna 5F34 numaralý standýmýza tüm müþterilerimizi bekliyoruz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA ÞUBE AÇILIÞI TEMMUZ 2009

Almanya Moers’te Avrupa’ daki müþterilerimize daha hýzlý ulaþmak amacýyla depo ve ofisimiz hizmete girmiþtir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-13 KASIM 2009 METAL EXPO MOSKOVA FUARINDAYDIK

Rusya ve BDT ülkeleri Demir çelik sektörünü bir araya getiren Metalexpo Fuarýnda Rusya’nýn önemli sektör oyuncularý ile yapýlan görüþmelerde kendilerine Bekap kalitesini tanýþtýrma fýrsatý yakaladýk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ÝSTANBUL TÜYAP AMBALAJ FUARINDAYDIK 22-25 EKÝM 2009

Bekap olarak gelenekselleþen Tüyap Amvalaj fuarýnda gerek yerel gerekse bölgemize yakýn ihracat müþterilerimizle bir araya gelme fýrsatý yakaladýk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACHPACK 2009 - ALMANYA FUARINDAYDIK 29 EYLÜL-01 EKÝM 2009

Bekap Almanya’nýn lansmaný fýrsatýný yakaladýðýmýz fuarda tüm avrupa’lý müþterilerimize Almanya organizasyon ve daðýtým yeteneklerimizi hakkýnda bilgi verildi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. HISPACK - BARSELONA FUARINDAYDIK 11-15 MAYIS 2009

Barselona fuarýnda çeþitli ürünlerimizle ilgili yeni iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý bulduk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GULF PACK - DUBAI FUARINDAYDIK 09-12 NÝSAN 2009

Dubai Ambalaj fuarý sayesinde körfez bölgesinde yeni müþterilerimizle tanýþma ve iþ geliþtirme fýrsatlarý yakaladýk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. ULUSLARASI AMBALAJ FUARI-ÝRAN 24-27 OCAK 2009

Ýran’da ilk defa katýldýðýmýz fuar sayesinde zor olarak biline yerel Pazar hakkýnda çok derin bilgi birikimi ve yeni iþ geliþtirme þansý yakaladýk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ÝSTANBUL TÜYAP AMBALAJ FUARINDAYDIK 2008 EKÝM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSUPAK 2008 - MOSKOVA FUARINDAYDIK 23-27 HAZÝRAN 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERPACK 2008 FUARINDAYDIK 24-30 NÝSAN 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOOD PACK 2008 - UKRAYNA FUARINDAYDIK 26-29 ÞUBAT 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PACK-ÝNGÝLTERE(BIRMINGHAM) FUARINDAYDIK 2007 MAYIS

12-16 NISAN 2010' DA TUBE & WIRE - DUSSELDORF FUARINDAYDIK


 
Dünyanýn en önemli boru ve tel üreticilerini bir araya getiren Tube&Wire Fuarýna 5F34 numaralý standýmýza tüm müþterilerimizi bekliyoruz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALMANYA ÞUBE AÇILIÞ TEMMUZ 2009  

Almanya Moers’te Avrupa’ daki müþterilerimize daha hýzlý ulaþmak amacýyla depo ve ofisimiz hizmete girmiþtir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-13 KASIM 2009 METAL EXPO MOSKOVA FUARINDAYDIK

  10-13 Kasýmda düzelenen 2009 METAL EXPO fuarýna katýlýyoruz.
Rusya ve BDT ülkeleri Demir çelik sektörünü bir araya getiren Metalexpo Fuarýnda Rusya’nýn önemli sektör oyuncularý ile yapýlan görüþmelerde kendilerine Bekap kalitesini tanýþtýrma fýrsatý yakaladýk.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÝSTANBUL TÜYAP AMBALAJ FUARINDAYDIK 22-25 EKÝM 2009

  Bekap olarak gelenekselleþen Tüyap Amvalaj fuarýnda gerek yerel gerekse bölgemize yakýn ihracat müþterilerimizle bir araya gelme fýrsatý yakaladýk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACHPACK 2009 - ALMANYA FUARINDAYDIK 29 EYLÜL-01 EKÝM 2009

  Bekap Almanya’nýn lansmaný fýrsatýný yakaladýðýmýz fuarda tüm avrupa’lý müþterilerimize Almanya organizasyon ve daðýtým yeteneklerimizi hakkýnda bilgi verildi.
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. HISPACK - BARSELONA FUARINDAYDIK 11-15 MAYIS 2009

  Barselona fuarýnda çeþitli ürünlerimizle ilgili yeni iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý bulduk.
 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GULF PACK - DUBAI FUARINDAYDIK 09-12 NÝSAN 2009-10-09

  Dubai Ambalaj fuarý sayesinde körfez bölgesinde yeni müþterilerimizle tanýþma ve iþ geliþtirme fýrsatlarý yakaladýk.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. ULUSLARASI AMBALAJ FUARI-ÝRAN 24-27 OCAK 2009

  Ýran’da ilk defa katýldýðýmýz fuar sayesinde zor olarak biline yerel Pazar hakkýnda çok derin bilgi birikimi ve yeni iþ geliþtirme þansý yakaladýk.
 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÝSTANBUL TÜYAP AMBALAJ FUARINDAYDIK 2008 EKÝM
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSUPAK 2008 - MOSKOVA FUARINDAYDIK 23-27 HAZÝRAN 2008
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERPACK 2008 FUARINDAYDIK 24-30 NÝSAN 2008
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOOD PACK 2008 - UKRAYNA FUARINDAYDIK 26-29 ÞUBAT 2008
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PACK-ÝNGÝLTERE(BIRMINGHAM) FUARINDAYDIK 2007 MAYIS
 
Baþa Dön    
© Copyright 2009 BEKAP