Site Haritası Deutschland
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
ÜRÜNLER
HÝZMETLERÝMÝZ
HABERLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
ÝLETÝÞÝM
  HAKKIMIZDA
  KALÝTE POLÝTÝKASI
  SERTÝFÝKALAR
BEKAP
BEKAP
BEKAP

BEKAP
BEKAP

Kurucumuz Bayram YILMAZ, 1975 yýlýnda ilk firmasýný kurarak metal sektöründe faaliyetlerine baþlamýþtýr. 1998 yýlýna gelindiðinde ise, aile þirketi Bekap Metal Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ.'yi kurmuþ ve Türkiye'nin ilk ve tek Kontinü Elektrogalvaniz sac kaplama tesisini faaliyete geçirmiþtir.

Bekap, Dilovasý Organize Sanayi Bölgesinde 10.000m2'si kapalý, 20.000m2 açýk olmak üzere toplam 30.000m2 alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bekap beyaz eþya ve otomotiv sektörleri baþta olmak üzere yaklaþýk 15 farklý sektöre daha uzman kadrosu, modern üretim teknikleri ve daima yüksek kalite anlayýþý ile hizmet vermektedir.

Bekap, 50.000 Ton/Yýl Elektrogalvanizli sac üretimi, 50.000 Ton/Yýl sac dilimleme-ebatlama ve 60.000 Ton/Yýl Çelik Ambalaj Çemberi üretimi ile toplam 160.000 Ton/Yýl sac iþleme kapasitesine sahiptir.

Kuruluþundan bu yana sürekli geliþim ilkesini esas alan Bekap modern yatýrýmlarý ile deðerli müþterilerine çaðdaþ ve istikrarlý hizmet vermeye devam etmektedir. Ýleri Teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile ülkemizin en büyük Çelik Ambalaj üretim Tesisini 2006 dan itibaren devreye almýþtýr.

Hedefimiz; firmamýzý sektörde müþterileri tarafýndan aranan bir marka haline getirmek, yatýrýmlarý ile de yeni ürünlere öncülük etmektir.

© Copyright 2009 BEKAP